Particulieren


Tot onze opdrachten behoren ook het verzorgen van de bouwvergunningen t.b.v. nieuwbouw en uitbreidingen van woningen. De uitbreidingen kunnen bestaan uit aanbouwen, dakkapellen, nokverhogingen enz. Uitbreidingen van uw woning kan vergunningsvrij zijn of bouwvergunnings-plichtig. Ook bij vergunningsvrije bouwwerken dient u te voldoen aan de in het bouwbesluit gestelde eisen.

Wij kunnen voor u dan ook de bouwkundige tekeningen en benodigde constructieberekeningen en tekeningen verzorgen waarin alle van toepassing zijnde eisen worden verwerkt. Zo heeft u naar de aannemer een compleet pakket voor de uitvoering en kunt u er zeker van zijn een uitbreiding van uw woning te realiseren die kwalitatief voldoet aan alle gestelde eisen en voorschriften. Tevens kunnen wij voor u de co√∂rdinatie en/of begeleiding naar de aannemer bij prijsvorming en uitvoering verzorgen.


Jacoba van Beierenstraat 61, 3232 VP Brielle | Tel: 0181 411540 | Mail: email@bouwadviespothof.nl | Website: B&M Topsite