Update Hooghcamer - Nobelstraat januari 2010

Inmiddels zijn er alweer ruim 3 maanden verstreken na aanvang werkzaamheden.
De werkzaamheden welke in fasen zijn verdeeld namelijk de werkzaamheden aan het monumentale voordeel a/d Nobelstraat 65 en het achterdeel gelegen in de Zuidspuistraat.
In de 3 maanden zijn de werkzaamheden alleen gericht geweest op het monumentale deel waar ook het nodige restauratiewerk te verrichten was.
Tijdens de sloopwerkzaamheden bleek al snel dat meer vloerbalken aangetast waren door houtrot dan mocht worden verwacht.

Diverse houten balken dienden volledig te worden vervangen en daardoor ook alle houten voerdelen.
Om de voorgevel welke wat overhellend is vanaf het nivo 1e verdieping te stabiliseren zijn nieuwe muurankers aangebracht op de nieuwe vloerbalken.

Ook bij de kapconstructie bleken er wat gordingen aangetast te zijn en ook deze zijn vervangen.
Het aantal te vervangen sparren (sporen) was zodanig dat in overleg met aannemer en opdrachtgever is besloten alle sparren te vervangen waardoor ook geen afwijkingen in de diameter van de diverse sparren zou ontstaan.
Op dit moment zijn de vloeren en de kapconstructie gereed op het aanbrengen van de isolatie en dakpannen na, hetgeen door de invallende winterse periode in de planning door moest schuiven.
Wel zijn de werkzaamheden aan de gevels zo goed als afgerond.
Het nodige inboetwerk is uitgevoerd alsmede het uitslijpen en opnieuw aanbrengen van het voegwerk.
Tevens zijn de nieuwe kozijnen en ramen aangebracht incl. de gerestaureerde glas in lood ramen.
Helaas is door de nog aanwezige steigerwerk voor de voorbijganger nog niet het resultaat van het werk aan de gevel zichtbaar maar zeker is dat het aangezicht van het pand een grote verbetering heeft ondergaan.

In het onderstaande volgt een foto-impressie van de uitvoering tot 15 januari 2010

image001.jpg
De bestaande vloerbalken van de 1e verdiepingsvloer waar een groot deel van diende te worden vervangen.

image003.jpg
Een detailfoto van de aangetaste balkkoppen in de voorgevel

image005.jpg
De bestaande kapconstructie na het verwijderen van de dakpannen.

image007.jpg
Overleg tussen de aannemer en bouwadviseur over het vervangen van de goot en muurplaat.
Op de voorgrond een bestaande muurplaat waarbij duidelijk te zien is hoever e.e.a door houtrot was aangetast.

image009.jpg
Een gedeelte van de kap waar de nieuwe sparren al zijn  aangebracht. Nadat in 1e instantie gedacht was bestaande sparren te hergebruiken is alsnog besloten alle sparren te vervangen.

image011.jpg
De bestaande gevel nadat het voegwerk is uitgeslepen/uitgehakt

image013.jpg
Een van de vervangen schuiframen met het gerestaureerde glas en de opnieuw gevoegde gevel

image015.jpg
Een van de vervangen schuiframen met het gerestaureerde glas in lood raam gezien vanuit de binnenzijde. De glas in loodramen zijn nu door schotten afgeschermd om beschadigingen tijdens de verdere bouw te voorkomen .


Jacoba van Beierenstraat 61, 3232 VP Brielle | Tel: 0181 411540 | Mail: email@bouwadviespothof.nl | Website: B&M Topsite